การ ตลาด ภายในองค์กร บันไดขั้นแรกสู่การทำ Branding

หลายปีก่อนนักการ ตลาด นิยมทำการ ตลาด กับลูกค้าเป้าหมาย (External Marketing) เพียงอย่างเดียว เช่น โฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และการรับรู้สินค้า แต่ปัจจุบันการสร้าง Brand เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยทำการตลาดแบบองค์รวมด้วยวิธีการส่ง Message เดียว ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า หรือรูปแบบการให้บริการ และอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเชื่อมโยงผู้บริโภคให้เข้าถึงสินค้าได้มากขึ้น ได้แก่ การทำการตลาดกับบุคลากรภายในองค์กร (Internal Marketing) เพื่อให้พนักงานสามารถส่งมอบสินค้า และบริการไปในแนวทางที่บริษัทตั้งใจไว้ และบรรลุเป้าหมายของการสร้าง Brand ได้ในที่สุด

ทำไม Internal Marketing จึงสำคัญกับธุรกิจในยุคนี้

“พนักงาน” หรือ “ทรัพยากรบุคคล” ถือเป็นหัวใจในการขับเคลื่อน และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

“Internal Marketing” จึงถือว่าเป็นการถ่ายทอด Brand สู่ตัวบุคลากร โดยการทำความเข้าใจในการตลาดของบริษัทให้ตรงกันทุกฝ่าย และสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร พนักงานจึงสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าตามแผนนั้นได้ ตรงกันข้ามหากการสื่อสารการตลาดภายนอกและภายในองค์กรออกมาไม่ตรงกัน อาจทำให้ภาพลักษณ์เสียหาย ไม่เกิดการซื้อซ้ำ และการสร้าง Brand จะสำเร็จยากขึ้น

HR ในองค์กรคือส่วนสำคัญในการทำ Internal Marketing

ดังผลสำรวจของนิตยสารธุรกิจชั้นนำหลายฉบับพบว่า 85% ของบริษัทต่าง ๆ ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการทำ Internal Marketing และไม่มีบุคลากรที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ จึงเป็นหน้าที่ของ HR ในองค์กรที่ต้องเข้าไปช่วย และมีส่วนร่วมในกระบวนการทำ Internal Marketing ตั้งแต่แรกเริ่ม เพราะ HR เป็นผู้ที่รู้จักองค์กร รู้วัฒนธรรม รู้อุปสรรคและปัญหาภายในดีที่สุด เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงความจำเป็น และผลที่จะเกิดขึ้น
การสร้าง Brand จึงจะประสบความสำเร็จได้ด้วยดี

การทำ Internal Branding แบ่งเป็น 2 มิติ คือ

1.Employer Brand การสร้าง Brand ให้กับบริษัทในฐานะผู้ว่าจ้าง เป็นการสร้างการรับรู้กับพนักงาน รวมทั้งนักศึกษาจบใหม่ ให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมทำงานกับบริษัท ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการหาบุคคลากรใหม่ได้ง่ายขึ้น

2.Brand Engagement HR ต้องสร้างความผูกพันธ์ต่อองค์กรและนำพาไปสู่วัฒนธรรมคนในองค์กร หากพนักงานไม่สามารถลุกขึ้นมาเป็นทูตขององค์กรได้ แปลว่าพนักงานไม่มีความภักดี (Loyalty) และมีโอกาสในการสูญเสียพนักงานที่มีคุณภาพไปได้ทุกเมื่อ

ดังนั้น หากธุรกิจต้องการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเองก็ไม่ควรละเลยการทำ Internal Marketing ควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ Message ที่ตรงกันทั้งองค์กรก่อนที่จะทำกิจกรรมการตลาดออกไปสู่ภายนอก (External Marketing)

สนับสนุนโดย blackcatagency

5 เทคนิคการทําการ ตลาด ถ้าทําได้ ประสบความสําเร็จแน่นอน

5 เทคนิคการทําการ ตลาด ถ้าทําได้ ประสบความสําเร็จแน่นอน

  1. ต้องไม่หยุดเรียนรู้ เช่น เรียนรู้การทําเว็บไซต์ การโพสต์

บทความ การเขียนให้ถูกหลัก SEO หรือ การทํา Content | Marketing ของแบบนี้ มันเรียนรู้กันได้อยู่ที่ว่า ใครจะให้ความ สําคัญ และสนใจที่จะเรียนรู้มากกว่ากัน เมื่อไหร่ก็ตาม ที่คุณ หยุดที่จะเรียนรู้ หรือไม่คิดที่จะเรียนรู้ คุณก็จะตามหลังคนอื่น ทันที 2. เทคโนโลยีในโลกนี้ มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากๆ โดยเฉพาะ เรื่องของเทคโนโลยีในโลกออนไลน์ ถ้าคุณไม่สนใจ ไม่ให้ความ สําคัญ หรือหยุดที่จะเรียนรู้มัน คุณก็จะล้มเหลว และไม่มีทางที่ จะเอาชนะคู่แข่งได้เลย 3. อย่าเชื่อมั่น หรือคิดว่า ยอดขายที่ดีอยู่ในตอนนี้แล้ว จะยั่งยืน เพราะคู่แข่ง ในโลกออนไลน์ มีเพิ่มขึ้นทุกวัน ถ้าแบรนด์ธุรกิจ ของคุณ ไม่แข็งแกร่งกว่า รู้มากกว่า และเหนือกว่า ต่อให้สินค้าดี ยังไงก็ขายได้น้อยกว่าคู่แข่งอยู่ดี เทคนิคเดิมๆ ที่เคยใช้แล้ว สําเร็จในอดีตที่ผ่านมา ไม่สามารถใช้ได้ในอนาคต เพราะสิ่ง ต่างๆ จะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากๆ ตามกระแสที่ เปลี่ยนแปลงในโลกออนไลน์

2. เทคโนโลยีในโลกนี้ มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากๆ โดยเฉพาะ เรื่องของเทคโนโลยีในโลกออนไลน์ ถ้าคุณไม่สนใจ ไม่ให้ความ สําคัญ หรือหยุดที่จะเรียนรู้มัน คุณก็จะล้มเหลว และไม่มีทางที่ จะเอาชนะคู่แข่งได้เลย

3. อย่าเชื่อมั่น หรือคิดว่า ยอดขายที่ดีอยู่ในตอนนี้แล้ว จะยั่งยืน เพราะคู่แข่ง ในโลกออนไลน์ มีเพิ่มขึ้นทุกวัน ถ้าแบรนด์ธุรกิจ ของคุณ ไม่แข็งแกร่งกว่า รู้มากกว่า และเหนือกว่า ต่อให้สินค้าดี ยังไงก็ขายได้น้อยกว่าคู่แข่งอยู่ดี เทคนิคเดิมๆ ที่เคยใช้แล้ว สําเร็จในอดีตที่ผ่านมา ไม่สามารถใช้ได้ในอนาคต เพราะสิ่ง ต่างๆ

4. มันไม่ได้สําคัญว่า สินค้า/บริการของคุณ มีปัญหาหรือไม่ หรือ ว่าคุณทําอะไรผิด แต่มันอยู่ที่ว่า คู่แข่ง เค้าตอบโจทย์ความ ต้องการของลูกค้า ได้ดีกว่าคุณหรือเปล่า ถ้าเค้าทําแล้ว ถูกใจ ลูกค้ามากกว่า แม้ว่าสินค้าของคุณจะดี แต่นําเสนอไม่เป็น ไม่ถึง ลูกค้า คุณก็ต้องเจ้งอยู่ดี 5. อย่าคิดว่า แผนการตลาด ที่คุณทําอยู่ตอนนี้ มันจะได้ผลดี เสมอไป และไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การตลาด จําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ เพื่อให้สามารถรับมือกับคู่ แข่ง และ กระแส หรือเทรนด์ในโลกออนไลน์ ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดเวลาได้

5. อย่าคิดว่า แผนการตลาด ที่คุณทําอยู่ตอนนี้ มันจะได้ผลดี เสมอไป และไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การ ตลาด จําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ เพื่อให้สามารถรับมือกับ คู่ แข่ง และ กระแส หรือเทรนด์ในโลกออนไลน์ ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดเวลาได้

สนับสนุนโดย blackcatagency